UNA COOPERATIVA VEÏNAL COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ DE LES

VOCALIES D’ENTERRAMENTS

 

Diferents entitats veïnals han detectat des de fa uns anys diversos factors que poden posar en risc la continuïtat de les vocalies d’enterraments de les Associacions de Veïns. La manca d’un marc jurídic específic amb la corresponent exposició legal dels membres de les juntes, l’augment d’enterraments i un menor ritme d’ entrada de socis a les vocalies, entre altres factors, fan que les entitats veïnals s’hagin posat a treballar per trobar un model que pugui donar continuïtat a l’origen social i de solidaritat veïnal de les vocalies d’enterraments.

Un mica d’història…

L’any 2015 les associacions de veïns manresanes de les Escodines, Vic-Remei, Saldes-Plaça Catalunya i Carretera Santpedor es van posar a treballar creant una comissió de treball per posar remei a les dificultats detectades. A partir de l’any 2018, la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa va entomar el projecte i va donar suport per posar en marxa diferents estudis. Aquests estudis van corroborar el que ja s’intuia i van donar força per continuar explorant models per posar-hi solució.

L’informe concluent dels estudis va dir, a grans trets, que:

  1. Cal revisar el model ja que amb els ritmes de (de)creixement actuals s’aniran pujant quotes fins que sigui inviable (perquè no sortirà a compte als beneficiaris).
  2. La unió d’esforços és la millor manera d’afrontar els problemes que venen. A través de la cooperativització es guanya en escala (s’ha vist amb l’estalvi per usuari, però és només un petit exemple dels beneficis que ens aportarà ajuntar esforços).
  3. La cooperativa aporta seguretat jurídica a les persones que en formen part, especialment aquelles que avui en dia són (o seran) membres de juntes.

El 2019 es va contactar amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i es va apostar per la creació d’una Cooperativa peraglutinar les vocalies d’enterraments de les Associacions de Veïns.

El passat novembre la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya va concedir una subvenció -Singulars- per crear la cooperativa que aglutinarà les vocalies d’enterraments dels barris que així ho decideixin.

Per què una cooperativa?

Les Associacions, com a model d’Economia Social, no estan dissenyades en el seu format jurídic per fer front a riscos i menys de caràcter econòmic com seria el cas. L’alternativa dins dels models de l’Economia Social i Solidària, com a estructura empresarial, és la cooperativa. Les Associacions i les Cooperatives s’integren en el que es coneix com a

Economia Social i Solidària compartint els principis i valors transformadors de la societat.

El canvi de model organitzatiu per poder gestionar l’activitat, és una evolució natural i suposa un avanç en el desenvolupament de la tasca duta a terme des de fa tant de temps per les Associacions de Veïns.

Qui som?

Actualment hi ha un Grup Motor format per 19 persones d’11 Associacions de Veïns. Aquestes persones són les que estan tirant endavant el projecte de construcció de la futura cooperativa.

Al Grup Motor també hi ha representació de la Federació com a facilitador de la iniciativa i de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. A part hi ha 3 cooperatives que estan assessorant el projecte en tres àmbits:

  • Cooperativa Ensó: àmbit jurídic, social i de governança
  • Cooperativa Dies d’Agost: àmbit de comunicació ● Cooperativa FACTO: àmbit econòmic

En què estem treballant?

La voluntat de la cooperativa és sumar i per això hem treballat fort en incorporar el màxim de persones al Grup Motor que tira endavant el projecte. S’ha fet un treball de traspàs d’informació a les juntes de les Associacions de Veïns i se les ha convidat a formar part del Grup Motor. Actualment s’està treballant en la redacció dels Estatuts. S’han fet diferents sessions de treball amb Ensó per definir l’objecte social, la tipologia de sòcies, el model de governança, etc…

També es prepara una sessió informativa oberta a la ciutat de cara a la primavera.

Dies d’Agost ens ha presentat el pla de comunicació i s’està treballant en la imatge de la cooperativa.

Amb l’ajuda de FACTO s’està treballant en el pla de viabilitat inicial i explorant diferents marcs que definiran el model de negoci de la cooperativa.

I els propers mesos, què farem?

A nivell intern volem consolidar el Grup Motor i dedicar esforços a redactar un Reglament de Règim Intern que generi consens, anar aterrant el model de negoci i definir el pla de viabilitat, i tenir presència al carrer i als mitjans de comunicació.

La tasca que es porta a terme des de la secció d’enterraments necessita una evolució en la seva especialització. No es tracta només de donar una resposta “immediata” i aïllada amb un criteri diferent per cada associació. L’evolució natural parteix de la base que es tracta d’una necessitat compartida per TOTES les persones que participen de les diferents associacions de veïns. Comparteixen una necessitat, i la força col·lectiva necessita una estratègia definida, i la capacitat de prendre decisions a llarg termini. Podem millorar les condicions de totes. Podem millorar la gestió i les garanties.

Si voleu estar al dia del procés de creació de la cooperativa podeu enviar un correu

electrònic a marta@favm.org perquè us afegim a la llista de difusió

Obrir xat.
Posa't en contacte.
Amb què podem ajudar-te.